tahrik hakkında kısa bilgi


tahrik, 1990'ların 2. çeyreğinde, fındıklı yöresinde yaşamış, hayatın balını emmiş, bu arada farklı kültürleri ve anlayışları birleştirmediği eserleriyle nam salmıştır. asıl adının tahsin olduğu zannedilen bu yiğit ve gözü pek halk kahramanı, hayatta kaldığı 2.5 yıl içinde 50'den fazla esere imza atmış (eserler kendisinin değildir, bu terbiyesiz kendisininmiş gibi imzalamıştır), ilerleyen yıllarda, imzaladığı eserler gibi imzanın da kendisine ait olmadığı anlaşılmıştır. kimi kaynaklarda asıl adı tahsin olarak geçerken, bazı kaynaklara göreyse tarık'tır. "tah" kökünün hentürce'de “hayat” anlamına geldiği bilinmektedir. "sin" ise aynı dilde günah demektir (hadi lan). tahsin, hayat günahı anlamı taşırken, sin ekinin zaman içinde "rik" olarak değiştiğini savunmaktadır bu gurup. tarık isminden türediğini savunanlarsa başka şeyler söylerler. ancak kelimenin kendisine baktığımızda "tahr" kökünden türediğini görürüz (buyur burdan yak). tahr, hentürce'de "nehrin her iki yakasında birer ayağı bulunan ve üzerinden yayaların ve atlıların geçtiği büyük beton yapının inşa sürecini ilk başlatan kişi" anlamına gelen tahre kelimesinin de köküdür. buradan hareketle, tarihçiler; nehir ile kastedilenin istanbul boğazı yani bosfor olduğunu da hesaba katarak şu çıkarımı yapmaktadır: boğazın her iki yakasında birer ayak anlamına gelen bosfor (bos: iki, for: ayak – foot kelimesi de fordan gelir, ama fordan gelirken fo tarafa doğru sapınca başka yöne gitmiştir. zaten ne demişler, fordan gelen fuya gider) kelimesindeki for edatı (?), yüzyıllar içinde "rik" olarak değişmiştir. böylece tahrik kelimesinin asıl anlamı; her iki tarafta birer uzun ayağı olan daha kısa ve daha ince ama çok daha keyifli 3. ayak anlamına gelir. yani bi nevi tripot. bu tripod frikyalılar zamanında fotoraf çekimi ve kervanların sulanmasında kullanılmış, bunu müteakip boğaz fotoğraflarının çekildiği uzun ve yayvan düzlüklere de sarayburnu denmemecesine ilginç bi şekilde sonuçlanmıştır.

* science of antin'den çeviren; ziya

[zombify_post]


0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir