A’dan Z’ye İstanbul’un şiirli sokakları…

İyisiyle, kötüsüyle; komünistiyle, milliyetçisiyle; serserisiyle, aşığıyla; köylüsüyle, saraylısıyla... İstanbul sokaklarına adını veren 68 şairi listeledik*


Kaynak olarak Haldun Hürel’in, “İstanbul’un Ansiklopedik Öyküsü”nü kullandık.

 1. 1 Abdülhak Hamit Caddesi - Beyoğlu


  Türk edebiyatının Şair'i Azam’ı (Büyük Şair), 1852’de doğdu. Tanzimatı, birinci ve ikinci meşrutiyetleri ve cumhuriyeti gördü. Batı tarzı şiirin ilk temsilcilerinden oldu. Onu en çok da Makber şarkısına adını veren aynı isimli şiiriyle tanıyoruz.

 2. 2 Ahmet Haşim Sokağı - Eyüp


  1887’de Bağdat’ta doğdu. İlk şiirini 1901 yılında "Mecmua-i Edebiyye"de yayınladı. Olgunluk döneminde şiirlerini Servet-i Fünun’'da yayınladı. Göl Saatleri adlı şiiriyle haklı bir şöhret kazandı.

 3. 3 Ahmet Kutsi Tecer Sokağı - Maltepe


  1901’de doğdu. Aşık Veysel’i Türkiye'ye tanıtan, halk müziği derlemecisi Muzaffer Sarısözen'i keşfeden kişidir. Tecer’in en bilinen şiiri Orda bir köy var uzakta, yıllar boyunca okullarda şarkı olarak söyletildi.

 4. 4 Ali Ruhi Sokağı - Kadıköy

  Ali Ruhi Bey, 19. Yüzyıl sonlarında ve 20 Yüzyıl başlarında tanınmış bir şair ve yazardı. 1890’da yaşanan çok acı Ertuğrul Faciası'nda Japon sularında yaşamını yitirdi.

 5. 5 Ali Şir Nevai Sokağı - Fatih


  1441 yılında, Şimdi Afganistan’ın bulunduğu topraklarda doğdu. Dönemin yazarlarının Türkçe’yi küçümseyerek Farsça eserler yazmasına karşı çıktı. Türkçe’nin de Farsça kadar güçlü bir dil olduğunu ispatlamak için Muhakemet’ül Lugateyn’i yazdı. Başlıca şiirlerini Türkçe'ydi ama bunun yanında Farsça, Arapça ve Hintçe eserler de bıraktı. Babası Timur’un ordusunda generaldi. 

 6. 6 Andelip Esat Sokağı - Kadıköy

  Osmanlı’nın son dönemlerinde yetişmiş önemli bir şair ve edebiyatçıydı. Asıl adı Faik’tir. 1847'de yayınladığı Mahşer’ün Nefais isimli antolojisiyle bilinir.

 7. 7 Asaf Halet Çelebi Sokağı - Üsküdar


  Gelenenekçi-modernist tarzda şiirler yazan Asaf Halet Çelebi, aynı zamanda musiki ile de ilgileniyordu. İlhamını Doğu'nun masallarından alan egzotik şiirleriyle tanınıyordu. Fenerbahçe'yle aynı yıl doğdu, Galatasaray Lisesi'ni bitirdi.

 8. 8 Aşık Garip Sokağı - Beşiktaş

  Aşık Garip, bir ozan düşünce adamıydı. 16. Yüzyıl'da Kars, Halep ve Tebriz’de yaşadı. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu ancak o saz çalıp, şiir yazmayı seçti. Gönlünü Şahsenem adında bir güzele kaptırıp aşk acısıyla kendini yollara vurdu ama çoğularının aksine o kavuşmayı başardı.

 9. 9 Aşık Kerem Sokağı - Beşiktaş


  Bildiğimiz Aslı’nın Kerem'i olan aşık. Ahmet Mirza olarak da bilinir. 16. Yüzyıl'da Anadolu'da yaşadı. Aşkı dillere destan oldu.

 10. 10 Aşık Paşa Sokağı - Fatih

  Günümüzde Burak Çivit namıyla bilinen Sultan Osman ve Orhan zamanında yaşadı. Aşık Paşazade’nin dedesidir. Torunu bu sokağı onun adını yaşatmak için yaptırmıştı.

 11. 11 Aşık Veysel Caddesi - Üsküdar


  Onu anlatmaya gerek yok. Ama şunu söyleyebiliriz ki halk şiirinin ve müziğinin en büyük ozanlarından Aşık Veysel'in adını taşıyan bu cadde ne uzun ne de incedir.

 12. 12 Bedri Rahmi Eyüboğlu Sokağı – Kadıköy, Fatih


  1975 Yılında aramızdan ayrılan ünlü ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu, adını taşıyan Kadıköy’deki sokakta yaşadı. Eyüboğlu’nun ismini taşıyan bir başka sokak da Fatih Camii'nin yanında yer alıyor.

 13. 13 Celal Sahir Sokağı - Şişli


  Döneminin en tanınmış yazar ve şairlerinden Celal Sahir Erozan 1883’te doğdu. Edebiyat-ı Cedide ve Fecri Aticiydi. “Aşk ve kadın şairi” olarak tanınan sanatçı, 1928’de Zonguldak milletvekili oldu.

 14. 14 Cemal Süreya Sokağı - Kadıköy


  "Ölüyorum tanrım
  Bu da oldu işte.

  Her ölüm erken ölümdür
  Biliyorum tanrım.

  Ama, ayrıca, aldığın şu hayat
  Fena değildir...

  Üstü kalsın..."

 15. 15 Cenap Şahabettin Sokağı - Fatih


  Tanzimat sonrası şiirimizde en büyük yenilikleri yapanlar arasındaydı. Bir şiir devrimcisiydi. Birçok yeni anlatım tekniğini ve kelimeyi şiirin içine soktu, öncülleri tarafından eleştirildi. Aynı zamanda resim ve müzikle de ilgileniyordu. 

 16. 16 Çelebi Süleyman Sokağı - Fatih

  Mevlid kasidesinin yazarıdır. Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan eserini 1409’da yazdı. Herkesin bildiği ama kimsenin bilmediği bu şiiri, Yıldırım Beyazıt'a sunmuş, büyük beğenisini kazanmıştı.

 17. 17 Çopur Ahmet Sokağı – Ortaköy


  Kırşehirli bir halk ozanıydı. Gitme Bülbül Gitme ve Hani Benim Ağalarım Beylerim türküleriyle tanınır.

 18. 18 Ercüment Ekrem Talu Sokağı - Beşiktaş


  Recaizade Mahmut Ekrem’in oğlu, Gazeteci Umur Talu ve söz yazarı Çiğdem Talu'nun dedesi. Yazmak genlerinde var. Bir dönemin çok okunan yazarları arasına girmiş bir yazar, şair ve mizah ustası ve Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanlığı genel sekreteriydi. 1956’da aramızdan ayrıldı.

 19. 19 Faik Ali Sokağı - Kadıköy


  1876’da Diyarbakır’da doğdu. Cumhuriyetin ilanından sonra Ozansoy soyadını aldı. Soyadından da anlaşılacağı üzere şairdi. Servet-i Fünuncuydu. Fani Teselliler isimli bir şiir kitabı var.

 20. 20 Faruk Nafiz Çamlıbel Sokağı – Beşiktaş


  Beş Hececiler'den biri. Türk dilinin en güçlü şiirlerinden olan Han Duvarları’nın yazarı. 1889’da Doğdu, 1946-1970 yılları arasında çeşitli dönemler milletvekilliği yaptı.

 21. 21 İhsan Ünlüer Sokağı - Kadıköy

  Doktorluk ve yazarlığının yanı sıra şairdi. Yakın tarihin en önemli enetellektüellerinden olan Ünlüer, 1990 yılında 64 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Adının verildiği sokak, ikametinin bulunduğu sokaktı.

 22. 22 Köroğlu Meydanı Sokağı - Fatih


  16. Yüzyıl'da yaşamış olan Bolu Beyi’nin belalısı Köroğlu’nun adını alan meydanlarda eskiden onun destanları söylenip anlatılırmış.

 23. 23 Mahir İz Caddesi - Üsküdar


  Son Osmanlı ulemalarından, öğretmen, şiir üstadı, 1974 yılında vefat etti.

 24. 24 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi - Fatih


  İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un payına bir sokaktan fazlası düşmüş.

 25. 25 Mihri Hatun Sokağı - Fatih


  İlk kadın şairlerimizden, 1460’ta Amasya’da doğdu. Fatih devrinde Şehzade Divanı'nda şiirler okudu. Osmanlı'nın Safo'su olarak bilinir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir el yazması divanı bulunur.

 26. 26 Muallim Naci Caddesi - Beşiktaş


  2. Abdülhamit'in vakanüvisliğini (tarih yazıcılığı) yaptı. Ama asıl başarısını şiirleriyle yakaladı. Eski şiiri Batı tarzıyla buluşturmaya çabaladı. Galatasaray Hukuk'ta edebiyat muallimliği yaptı.

 27. 27 Namık Kemal Caddesi – Fatih


  Bir halk kahramanı ve hürriyet şairi olarak tanınan Namık Kemal'in adının verildiği cadde, tam da namına yaraşır biçimde Vatan ve Millet caddelerinin birleştiği meydandan başlıyor.

 28. 28 Nazım Hikmet Bulvarı - Esenyurt


  "Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla: 
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."

 29. 29 Necip Fazıl Mahallesi - Sultanbeyli


  Adı bir mahalleye layık görülen Mehmet Akif'ten sonraki ikinci şair. 1904 yılında doğdu. Soyu Dulkadiroğulları Beyliği'nin Kısa Kürekler kolundan geldiği için bu enteresan soyadını aldı. Yerli ve milli edebiyatın simge isimlerinden oldu.

 30. 30 Nevizade Sokağı - Beyoğlu

  Adını 17. Yüzyıl tarihçisi ve şairi Nevizade Atayi’den alıyor. Asıl adı Ataullah olan Nevizade, çeşitli illerde kadılık da yaptı.

 31. 31 Ömer Hayyam Caddesi - Beyoğlu


  İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom. 1048'de doğdu. Bilinen 158, kendisine yakıştırılan binin üzerinde rubaisi vardır. Kendi aklından başka hiçbir kalıba bağlı kalmayarak, evrensel bir dünya görüşü benimsemişti. 

 32. 32 Sait Faik Abasıyanık Sokağı – Burgazada


  Daha çok öyküleriyle tanınsa da az ama öz şair. Burgazada da bir de müzeye dönüştürülen evi bulunur. 

 33. 33 Salah Birsel Sokağı - Kadıköy


  1919-1999 Yılları arasında yaşadı. Şiirlerinde ve diğer yazılarında kendine özgü mizahi bir dil kullandı. Bir dönem Türk Dil Kurumu'nda yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

 34. 34 Süleyman Çelebi Sokağı - Üsküdar

  Bkz: Çelebi Süleyman Sokağı - Fatih

 35. 35 Süleyman Nazif Sokağı - Şişli


  2. Abdülhamit muhalifi bu fikir ve kültür insanı, Servet-i Fünun'da şiirler yazdı. 1920’de İstanbul'daki işgal kuvvetleri tarafından Malta'ya sürüldü. 1927’de öldü. Mehmet Akif’le yanyana yatıyorlar.

 36. 36 Şair Baki Sokağı - Fatih

  1524’te doğdu 1600’de öldü. Divan edebiyatının en meşhur şairlerinden, Sultan'üs Şüera, yani şairlerin sultanı namıyla bilinir.

 37. 37 Şair Beliğ Sokağı - Fatih

  18. Yüzyıl Divan Edebiyatı şairi.

 38. 38 Şair Fitnat Hanım - Fatih

  18. Yüzyıl'ın kadın şairi. Şairliği kadar şakacı kimliğiyle de tanınırdı. Şiirlerini halk diliyle yazardı. Bir de divanı bulunur kendisinin.

 39. 39 Şair Fuzuli Sokağı - Fatih


  15-16. Yüzyıllarda yaşadı. Arapça, Farsça ve Türkçe'yi çok iyi bilen şair Divan Edebiyatı'nın en büyüklerindendi.

 40. 40 Şair Hakani Sokağı - Eyüp

  16. Yüzyıl Anadolu halk ozanı, peygamberin yaşamını anlattığı bir hilyesi vardır. Bunun dışında kırk hadis ve divanı bulunur.

 41. 41 Şair Hamamizade İhsan Caddesi - Eyüp

  1885’te doğdu, 1928’de Hamsiname isimli eseriyle tanındı. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere Trabzonluydu. Hamsiname bilinen son divanlardan biridir.

 42. 42 Şair Hüseyin Siret Sokağı – Sedef Adası


  2. Abdülhamit döneminde muhalif kimliği nedeniyle idama mahkum edildiğinde Paris'teydi. Abdülhamit tahttan düşünce İstanbul'a geldi. Leyan-i Girizan (Kaçan Geceler - 1910) ve Kırmızı Kül (1937) isimli iki şiir kitabı yayınladı.

 43. 43 Şair Latifi Sokağı - Kadıköy

  1491’de İkinci Beyazıt döneminde doğdu. Şairdi, tezkiresini yazıp Sultan Süleyman’a bizzat sunmuştu.

 44. 44 Şair Leyla Sokağı - Beşiktaş

  19. Yüzyıl'da ağırlıklı olarak Çırağan Sarayı’nda yaşadı.Yaslı gittim şen geldim şarkısının sözleri kendisine ait. Müzikle de uğraşan Leyla Hanım'ın bazı besteleri de mevcut.

 45. 45 Şair Mehmet Emin Sokağı - Fatih


  1869’da Doğdu. Milli Edebiyat akımının öncülerinden, Serveti Fünuncu ve Abdülhamit muhalifiydi. Cumhuriyet sonrasında milletvekilliği yaptı.

 46. 46 Şair Mihri Sokağı - Beyoğlu

  Bkz: Mihri Hatun Sokağı - Fatih

 47. 47 Şair Muhibbi Sokağı - Kadıköy


  Kanuni Sultan Süleyman'ın ta kendisi. Süleyman şiirlerinde mahlas olarak bu ismi kullanırdı. Anlamı: seven herkese sevgi besleyen, dost olan kişiydi... Yorumsuz...

 48. 48 Şair Nabi Sokağı - Fatih

  1642-1712 Arasında yaşadı, asıl adı Yusuf. Lale Devri'nin Divan şairlerinden. Pek sevilen bir şahıs ve aynı zamanda veliyidi.

 49. 49 Şair Nazım Sokağı - Beşiktaş

  Sokak adını büyük ihtimalle Nazım Hikmet'ten alıyor. Ama bir Lale Devri şairi olan Nazım Yahya Çelebi’den almış olabileceği de rivayet ediliyor.

 50. 50 Şair Necati Sokağı - Beşiktaş

  Fatih dönemi Divan şairidir. Umulmadık bir biçimde mezarı Unkapanı Manifaturacılar Çarşısı'nın (İMÇ) içinde bulunur.

 51. 51 Şair Nedim Caddesi - Beşiktaş

  Osmanlı'nın en ünlü şairlerinden 1681-1730 yılları arasında yaşadı. 3. Ahmet'in en yakın dostlarından, Sadabat eğlencelerinin değişmez isimlerinden. Patrona Halil isyanı sırasında asilerden kaçmak için Beşiktaş'taki evinin damından atlayarak öldüğü rivayet edilir.

 52. 52 Şair Nef’i Sokağı - Kadıköy


  Hicivleriyle ün salmıştı. 4. Murat'ın ilk başta ilgisini çekti ve dostu oldu. Ama sivri dilli hicivleri nedeniyle yine 4. Murat tarafından idam ettirildi. Kendisini kafirlikle suçlayan dönemin şeyh'ül islamı için şöyle demişti: 

  "Müftü efendi bize kâfir demiş
  Tutalım ben O'na diyem müselman
  Lâkin varıldıktan ruz-ı mahşere
  İkimiz de çıkarız orda yalan"


 53. 53 Şair Nesimi Sokağı - Üsküdar


  Asıl adı Ali, mahlasının ilhamını Halep'te derisi yüzülerek idam eden Şair Seyyid Nesimi'den aldı. 16-17. Yüzyıllarda yaşadı, dönemin isyanlarında önemli rol aldı. Ben melamet hırkasını... dizeleriyle başlayan meşhur şiirin yazarı. Anadolu'nun yedi büyük ozanından biri.

 54. 54 Şair Nigar Sokağı - Şişli


  1862'de doğdu. Batılı anlamda Osmanlı şiirinin ilk kadın temsilcisiydi. Yaşamı daha çok saray çevresinde geçti. Saray hayatından dem vuran Aks-i Seda ve Niran gibi eserleri mevcut. Aynı zamanda iyi bir piyanistti, yedi dil bildiği söylenirdi. Devrin en önemli entelektüellerinden biriydi.

 55. 55 Şair Orhan Veli Sokağı - Bahçelievler


  Sağlığında Bahçelievleri hiç dinledi mi bilinmez ama şimdi sokağı orada bulunuyor.

 56. 56 Şair Ruhi Sokağı - Üsküdar

  Terakib-i Bend isimli eseriyle ünlü 16-17. Yüzyıl Divan şairi. Bağdatlı Ruhi namıyla bilinir. Dini ve siyasi konularda eleştirel bir tavrı vardı. Bir Fuzuli fanıydı.

 57. 57 Şair Sabri Sokağı - Şişli

  Soyadı Altınel'dir. 1925’te doğdu, Federico Garcia Lorca’yı dilimize çevirdi. İnsanın Değeri ve Zamanın Yüreği isimli iki kitabı var. 1985’te Aramızdan ayrıldı.

 58. 58 Şair Sermet Sokağı - Fatih

  Soyadı Çağan'dır. 1929’da doğdu. Asıl ilgi alanı tiyatroydu. Ayak Bacak Fabrikası en ünlü oyunudur. 1970’te öldü.

 59. 59 Şair Sururi Sokağı - Kadıköy

  Tarihi olayları içine mizah ve hiciv katarak şiirlerine yansıtan bir hiciv ustasıydı. Şiirlerinde Levent Kırca etkisi görülürdü. 18. Yüzyıl sonlarında yaşadı. 

 60. 60 Şair Şinasi Efendi Sokağı - Küçükçekmece, Kadıköy


  Metrobüsle bir saat süren iki ayrı sokağa adını veren Şinasi, 1826'da doğdu. Gazetecilik ve oyun yazarlığı yaptı. Şair Evlenmesi'ni yazdı, Tercüman-Ahval ve Tasvir'i Efkar gazetelerini yayınladı. 1871'de öldü.

 61. 61 Şair Talat Sokağı - Üsküdar

  1858’de Doğdu. Altunizade’deki Damat Mahmut Paşa Sarayı'nda süt kardeşi Şair Safi çeşitli sohbetlerde bulundu. Köşk 1917’de yandı. İstanbul'un tanınmış sanatkarlarından olan Talat Bey 1926’da öldü.

 62. 62 Şair Zati Sokağı - Üsküdar

  16. Yüzyıl'da Üsküdar civarında yaşadı. Divan Şiiri'nin üstatlarındandı ve Letaif adlı meşhur bir eseri vardı. Kendisinin Beyazıt Camii'nin avlusunda bir de dükkanı varmış.

 63. 63 Şair Ziya Paşa Yokuşu - Beyoğlu


  "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" dedi ve Tanzimat Dönemi'nin en çok eser veren yazarlarından biri oldu. Aynı zamanda devrin önemli devlet ve fikir insanlarındandı. Namık Kemal ve Şinasi ile batılılaşma akımına öncülük etti.

 64. 64 Tevfik Fikret Caddesi - Fatih


  1867-1915 Yılları arasında yaşadı. Şairliğinin yanısıra devrin belki de en önemli fikir insanıydı. Servet'i Fünun'a öncülük etti. fikirleriyle Atatürk de dahil bir çok kişiyi etkiledi.

 65. 65 Yahya Kemal Caddesi - Sarıyer


  Türk edebiyatı bir krallık olsa kralı muhtemelen o olurdu. Pek kimse de itiraz etmezdi. Şairliğinin yanısıra uzun süre mebusluk da yaptı. 1958'de Vefat etti.

 66. 66 Ziya Gökalp Caddesi - Fatih


  Diyarbakır doğumlu, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden. Şiirlerinde daha çok kurucularından olduğu bu ideolojiyi işledi. 1876'da Doğdu, cumhuriyetin kuruluşundan bir yıl sonra öldü.

 67. 67 Ziya Osman Saba Sokağı - Eyüp


  1910'da doğdu. Hukuk bitirdi. Varlık Yayınları'nı yönetti, Serveti Fünun'da şiirleri yayınlandı. Değişen İstanbul isimli kitabı ile tanındı.

 68. 68 Ziya Paşa Caddesi - Üsküdar

  Bkz: Şair Ziya Paşa Yokuşu - Beyoğlu

Loading...

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı