21. yüzyıl modernliği karşısında yeni bir aşk anlatısı


Çevrimiçi flörtün risksiz romantizm vaat ettiği, sevginin ise çoğu zaman sadece arzu ve hedonizmin bir çeşidi olarak görüldüğü tüketimcilikle dolu bir dünyada Alain Badiou, aşkın tehdit altında olduğuna inanıyor. Rimbaud’nun ünlü “Aşkı yeniden icat etmeli, besbelli” sözünü özümseyen Aşka Övgü; Kierkegaard, Platon, de Beauvoir ve Proust gibi isimlerin de eşlik ettiği, 21. yüzyıl modernliği karşısında yeni bir aşk anlatısı.

“Bu dünyayı doğrudan, ötekiyle birlikte olmanın bana kazandırdığı mutluluğun kaynağı olarak görüyorum ben. ‘Seni seviyorum’ sözü şuna dönüşür: Senin benim yaşamım için oluşturduğun kaynak bu dünyada var. Bu kaynağın sularında, sevincimizi, öncelikle seninkini görüyorum. Mallarmé’nin şu şiirindeki gibi görüyorum onu:

Döndün dalga içinde

Çıplak sevincine”

ALAIN BADIOU

1937’de Rabat’ta doğdu. École Normale Supérieure’de Felsefe Bölümü eski başkanı ve Gilles Deleuze, Michel Foucault ve Jean-François Lyotard ile Université Paris VIII Felsefe Fakültesi’nin kurucusudur. Akademik kariyerinin yanı sıra politik kişiliğiyle de tanınan Badiou, uzun bir süre Fransız Genç Komünistler Birliği’nin önde gelen üyelerindendi. Halen L’Organisation Politique içinde siyasal mücadelesini sürdüren ve Paris’teki Uluslararası Felsefe Okulu ile École Normale Supérieure’de dersler vermeye devam eden Badiou’nün Türkçeye çevrilen eserlerinden bazıları şunlardır: Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, Bir İdea Olarak Komünizm, Felsefe İçin Manifesto, Başka Bir Estetik: Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, Platon’un Devleti.

NICOLAS TRUONG

1967’de Paris’te doğdu. 1988’de yayın hayatına başlayan ve 1993 yılına kadar devam eden Lettredergisini kurdu. Le Monde de l’éducation gazetesinde gazetecilik ve Philosophie Magazine’in yazıişleri danışmanlığını yapan Truong, aynı zamanda 2004’ten beri Avignon Festivali’nde “Théâtre des idées” [Fikirler Tiyatrosu] sorumlusudur.

ORÇUN TÜRKAY

Saint Joseph Lisesi ve İÜ Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli yayınevlerine, kuruluşlara çevirmenlik ve editörlük yapıyor. Giono, Balzac, Michaux, Girard, Quignard, Duras, Tournier, Michon, Echenoz gibi yazarlardan metinler çevirdi.


0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir