• Yer altında Halil İbrahim Sofraları

  Ocak fareleri işçilerin atıkları gazete ve yemek artıklarıyla besleniyordu. Onlar aynı zamanda ocağın temizlik görevlisiydiler.

  Tüm Yayını Görüntüle
  Yer altında çalışan işçilerin verimli olmaları için sağlıklı beslenmeleri gerekir. Madencilerin kalori oranı Dünya Sağlık Örgütü’nce 4000-4500 kalori olarak belirlenmiştir. Madencilerin yeterli kaloriyi almaları iş verimliliğini artıracağı gibi kaza oranlarını da düşürür. Her vardiya işçisinin bu kaloriye ulaşması esastır ancak gece vardiyasında çalışan işçilerin fizyolojik fonksiyonlarında değişiklikler olabileceği için beslenmelerinden ödün vermemeleri gerekir.  Beslenme uzmanları...
  43
 • İki ray aralığında marangozluk ve nakliyat motorları

  Ortaçağdan bu yana ahşap traversler, ahşap vagon ve ahşap raylı sistemin devamı olarak madenlerde raylı sistemle çalışan nakliyat yollarını görürüz.

  Tüm Yayını Görüntüle
  Kömür madenlerinde bölgesel düzeyde kendine özgü çalışma sistemleri olduğu gibi ilginç madencilik terimleri de oldukça fazladır. Dışarıdan bakan birinin gözüyle, “domuzdamı” veya “ayıbacağı“ ile neyin ifade edilmek istendiği anlaşılmaz. Lağımcıların, ajöstörlerin veya ahşap kömür üretim panolarındaki bacacıların, arkacıların yaptıkları işlere de akıl sır erdirilmez. Ben de madende çalışırken işi ray demirleri ile olan yol marangozlarının...
  63
 • MADENLERDE TULUMBALAR VE TULUMBACILAR

  Madenlerde eli boru anahtarı tutabilen her madenci kısa bir eğitim süreci sonrasında tulumbacılık yapabilecek duruma gelir.

  Tüm Yayını Görüntüle
  Mutfakta kullandığımız düdüklü tencerenin ve kömür madenlerinde kullandığımız su tulumbalarının ulaşım araçları dâhil, bütün makinelerin gelişim süreçlerinde rolü büyüktür. Buluşların bazen rastlantısal olarak ortaya çıktığı düşünülse de birçok buluşun ihtiyaçtan ortaya çıktığı herkesçe kabul edilen bir olgudur. Sanayi devriminin itici gücü olarak kabul edilen tulumbanın gelişim süreci maden sahiplerinin 16. yüzyıldaki ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır.   Kömür...
  43
 • Sıhhiye odaları

  Kazalıyı rapor edip kırık yerlere atel yapmak, basit müdahalelerle kanamayı durdurup kazalıyı yerüstüne kadar rehberlik etmek sıhhiyenin göreviydi.

  Tüm Yayını Görüntüle
  Maden ocağında çalışıp da yolu sıhhiyeden geçmeyen olmaz. Yolda yürürken her an ayağınızın burkulma ihtimali vardır. Tavandan kavlak (kaya parçası) düşmesi, alçak yerlerde direk başı keserken baltanın ayağına kaçması, lamba asidinin deriye değmesi, göze taş tozu kaçması ve bel ağrısı (yerel deyimle beli haşlatma) gibi iş kazaları görülür. Periyodik olarak tetanos aşıları yapılıp, taş tozu...
  23