• MADENLERDE TULUMBALAR VE TULUMBACILAR

    Madenlerde eli boru anahtarı tutabilen her madenci kısa bir eğitim süreci sonrasında tulumbacılık yapabilecek duruma gelir.

    Tüm Yayını Görüntüle
    Mutfakta kullandığımız düdüklü tencerenin ve kömür madenlerinde kullandığımız su tulumbalarının ulaşım araçları dâhil, bütün makinelerin gelişim süreçlerinde rolü büyüktür. Buluşların bazen rastlantısal olarak ortaya çıktığı düşünülse de birçok buluşun ihtiyaçtan ortaya çıktığı herkesçe kabul edilen bir olgudur. Sanayi devriminin itici gücü olarak kabul edilen tulumbanın gelişim süreci maden sahiplerinin 16. yüzyıldaki ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır.   Kömür...
    43