• Doğu mistisizmine masallarla yolculuk

    Doğu mistisizmine masallarla yolculuk: Servin Sarıyer’in çevirisiyle Doğu Masalları, Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Mezopotamya’dan başlayıp Hindistan’a dek uzanan; kuşların kanatlarında, süvarilerin sırtında diyar diyar gezen, kolektif...

    Tüm Yayını Görüntüle
    Doğu mistisizmine masallarla yolculuk: Servin Sarıyer’in çevirisiyle Doğu Masalları, Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Mezopotamya’dan başlayıp Hindistan’a dek uzanan; kuşların kanatlarında, süvarilerin sırtında diyar diyar gezen, kolektif bilinçdışının efsunlu bir eseri olan bu masallar, sade “Doğu”nun değil tüm dünyanın görkemli bir anlatısı. Doğu Masalları, zengin, karmaşık ve büyülü bir kültürel yapıyı binlerce yıl boyunca korumayı başarmış bir...
    42