• Erving Goffman’ın Tiyatro Kuramı: Sabit karakterler yoktur çoklu roller vardır

    Aşık oluyoruz. Aşık olduğumuz kişinin sevdiği şeyleri yapıyoruz. Sırf onun gözünde otoriterimizin yükselmesi için maskeler takıyoruz ve -mış gibi yapıyoruz...

    Tüm Yayını Görüntüle
    Günlük hayatında kişi benliğini sunarken kabullenebilirlik seviyesini yükseltmeye çalışır, sahne önü performansını sergiler. Kendisi değildir. Sadece “sıradan” olmak istemiyordur. Performansı biter, sahne arkasına geçer. İşte kişi gerçek kimliğini burada sergiler. Erving Goffman’a göre toplum içinde kendimiz olmuyoruz. Goffman, bu durumu tiyatro kuramı olarak örneklendirmiş; kişi aynı bir tiyatro sahnesindeki gibi olmak istediği kişi rolünü sergiler....
    93